DIGITAL LIBRARY OF LAO MANUSCRIPTS

Name: Organ Anousone KEOPANYA
Institution/Organisation: ຍັງກຳລັງສຶກສາຢູ່
Area of interest: ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ
Name: Mr. Chairat Polmuk
Institution/Organisation: Chulalongkorn University
Area of interest: Lao literature
Name: ນັກຮຽນ tou yang
Institution/Organisation: ມ.ສ ມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ
Area of interest: ບົດເລື່ອງທີ່ເກົ່າແກ່່ຕ່າງໆ
Name: director kang byungwon
Institution/Organisation: korean buddhist social welfare foundation
Area of interest: everything
Name: lao people sengkeo thesathammo
Institution/Organisation: lao people
Area of interest: any pali thamma
Name: ຫມັດ ຫມັດ ພັນທະວົງ
Institution/Organisation: ມ5
Area of interest: ວັນນະຄະດີລາວ
Name: ທ້າວ ສຸພາບ ຄູນວິໄຊ
Institution/Organisation: ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
Area of interest: ການນຳໃຊ້ພາສາລາວທີ່ຖືກຕ້ອງ
Name: ນັກສືກສາ ສະເຫລີມໄຊ ສຸດທິຈັກ
Institution/Organisation: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
Area of interest: ເລື່ອງໂຂນລາວໂດຍລະອຽດ ຕັ້ງແຕ່ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຮອດການແຕ່ງກາຍຂອງຕົວລະຄອນ, ຈໍານວນຕົວລະຄອນ, ຕົວລະຄອນເອກ, ຮູບຫົວໂຂນທຸກໂຕ, ບົດຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
Name: ໂນ້ ສີອໍາໄພ ວົງໂພສີ
Institution/Organisation: ນັກສຶກສາ
Area of interest: ການສຶກສາ
Name: youn ປະຢູນ ບຸນທຽນ
Institution/Organisation: ນັກສຶກສາ ທີ່ ວິທະຍາໄລກົດໝາຍພາກເໜືອ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ລຸ່ນທີ 5
Area of interest: ທຸກເລື່ອງຂອງລາວເຮົາ ແຕ່ອະດີດເຖິງປະຈຸບັນ
Name: LPB chittakone feuy
Institution/Organisation: laos
Area of interest: laos
Name: KPTthao Thao meuangphene
Institution/Organisation: Sanamxai
Area of interest: ສືບສານຕຳນານໃບລານລາວ
Name: ຮສ. ດຣ. ໂພສີ ຈັນມິ່ງ
Institution/Organisation: ຫ້ອງການຄົົນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
Area of interest: ຄວາມເຊື່ອ, ສາສະໜາ, ໂຫລາສາດ, ທຸລະກິດ
Name: ເນນນ້ອຍ ຄຳແກ້ວ ແກ້ວສະຫວ່າງ
Institution/Organisation: ບໍລິລັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ຈຳກັດ
Area of interest: ສົນໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງ ນິທານລາວ ເກົ່າໆ ຫລື ເລື່ອງກາບກອນ ອື່ນໆ
Name: ນັກສຶກສາ ່ີ່່jinyun wu
Institution/Organisation: ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີຈີນ
Area of interest: ການປ່ຽນແປງຂອງຕົວອັກສອນພາສາລາວແລະວັນນະຄະດີຂອງລາວ
Name: Mr Phongsathorn Buakhampan
Institution/Organisation: Epigraphy Studies, Silpakorn University
Area of interest: Epigraphy
Name: ພຣະ ແດນໄຊ ວິໄລສັກດິ໌
Institution/Organisation: ມະຫາວຶທະຍາລັຍມະຫາຈຸລາລົງກອນຣາຊວຶທະຍາລັຍ ວິທະຍາເຂດຂອນແກ່ນ, ຮຽນປຣິນຍາໂທ (ການບໍລິຫານການສຶກສາ )
Area of interest: ສົນໃຈສຶກສາປະຫວັດສາດລາວ ສິນລະປະວັດທະນະທຳ ພາສາ ວັນນະຄະດີ ແລະການສຶກສາລາວ .
Name: Mr Sura Tano
Institution/Organisation: Bbk
Area of interest: BIlan
Name: Mr. Phoufai Vorachark
Institution/Organisation: Handicap International in Lao P.D.R
Area of interest: ເລື່ອງຈຳປາ 4 ຕົ້ນ, ພະຍາຈຸນລະມະນີ ພະທຸດົງ
Name: ວ່າງ ກະເຢັ້ງ ບຼ່າໄັ້ໝ
Institution/Organisation: ນັກຮຽນ
Area of interest: ການຮຽນ
Name: student Bounxou NENGKHAMMY
Institution/Organisation: University of Law The faculty of Politics
Area of interest: Literature, History, Law, Tradition, Custom
Name: mk pk kk
Institution/Organisation: llll
Area of interest: llll
Name: dorn dorn kaewnai
Institution/Organisation: silpakorn university
Area of interest: manuscripts in Loas
Name: ທ ຄຳແພງ ຊຸຍຄຳຫຼ້າ
Institution/Organisation: ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ
Area of interest: ຄຳສອນບູຮານທີ່ເປັນໜັງສືທຳ
Name: Ph.D. Miroslav Nozina
Institution/Organisation: Institute of International Relations, Prague
Area of interest: Laos history
Name: ທ. ທົ່ງວື່ ຫວັງຊົວວື່
Institution/Organisation: PSVBANK
Area of interest: IT
Name: ki viengxai boualivanh
Institution/Organisation: ກົດໝາຍ
Area of interest: ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໆຢ່າງ
Name: ທິບ ນ ນທີບ ເພັງໂສພາ
Institution/Organisation: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
Area of interest: ນະວະນິຍາຍ
Name: ນາງ ປຶຍະວິນ ຈິນທາຮາສີ
Institution/Organisation: ມຫາວຶທຍາລິຍນເຮສວນ
Area of interest: ວິນນະຄະລາວ
Name: yuki sithanome phommachanh
Institution/Organisation: national assembly of Laos
Area of interest: i am interesting about history tham lao and katha Lao have a ture in Laos