ຊື່ເລື່ອງ: ບໍ່ປາກົດຊື່ເລື່ອງ (ກົດໝາຍອາຍາ / ອາດຍາ)
ພາສາ: ໄທລື້
ອັກສອນ: ​ທັມລື້
ບ່ອນເກັບມ້ຽນ: ວັດກຸລະຖະດາຣາມ, ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ປີ​ລິດຈະນາ: ບໍ່ປາກົດປີລິດຈະນາ
ປະເພດເນື້ອຫາ: ກົດໝາຍ
ວັດ​ສະດຸ: ​ໃບ​ລານ
ຄົບ: ຄົບ
ຈຳນວນ​ຜູກ: 2
ຈຳນວນ​ໃບ: 29
ສະພາບ​ເອກະສານ: ຊຳ​ລຸດໜ້ອຍ
ຄຸນນະພາບຮູບ: ສ່ວນຫລາຍອ່ານໄດ້
ຄຳບັນທຶກຂອງຜູ້​ລິດຈະນາ: ບໍ່ມີ
ມີຮູບແຕ້ມປະກອບ: ບໍ່ມີ
ເລກລະຫັດ PLMP: 08090215001_01
ໝາຍ​ເຫດ: ຊື່ເລື່ອງຢູ່ໃນໃບສຳຫຼວດແມ່ນ ກົດໝາຍອາຍາ (ອາດຍາ)

ວັດກຸລະຖະດາຣາມ, ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ກະລຸນາເຊັນເຂົ້າ ຫຼື ລົງທະບຽນເພື່ອບັນທຶກຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ບົດເລື່ອງນີ້